energietransitie

Gratis bezoekersregistratie Vakbeurs Energie geopend!

De gratis bezoekersregistratie van de 15deeditie van Vakbeurs Energie is open. Het evenement voor professionals in warmte, elektriciteit en energiebesparing vindt plaats van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.

          

Congres Energietransitie in Uitvoering

Gemeenten spelen een hoofdrol in het Klimaatakkoord. Waarschijnlijk besteedt uw gemeente ook volop aandacht aan de energietransitie. En worden plannen gesmeed over de opwekking van duurzame energie, het aardgasvrij maken van wijken, het verduurzamen van eigen vastgoed en over stimuleren van elektrisch rijden.

Webinar: Verduurzamingskansen in bestaande bouw

Alklima organiseert op dinsdag 3 december een webinar met als thema verduurzamingskansen in de bestaande bouw. Om te voorkomen dat de overstap van CV-ketel naar warmtepomptechniek tot comfortproblemen of een torenhoge energierekening leidt, moet een woning met een goed stappenplan worden voorbereid tot deze stap. In dit gratis webinar laten vaktechneuten zien wat deze stappen zijn. Om te beginnen moeten de omstandigheden voor lage temperatuurverwarming worden geschapen: de aanvoertemperatuur moet naar 50˚C.

Bouwend Nederland spreekt commitment uit voor Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Begin september sprak Bouwend Nederland aan de heer Ed Nijpels (SER) haar commitment uit voor de afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn voor de Gebouwde Omgeving. Bouwend Nederland nam deel aan deze sectortafel en is blij dat de afspraken opschaling stimuleren. Voor Bouwend Nederland is de energietransitie al jaren een belangrijk thema: "Wij werken dan ook actief aan de acties en afspraken in het Klimaatakkoord, of gerelateerd aan de doelen in het Klimaatakkoord. De uitdagingen in de uitvoering blijven desondanks groot." 

 

Vernieuwd Infoblad energietransitie

Met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) in 2018 het Infoblad energietransitie opgesteld. Het infoblad is onlangs geactualiseerd: het hoofdstuk over waterstof is uitgebreid en er is een hoofdstuk over kooldioxide toegevoegd. 

Gratis bezoekersregistratie Vakbeurs Energie geopend!

De gratis bezoekersregistratie van de 15de editie van Vakbeurs Energie is open. Het evenement voor professionals in warmte, elektriciteit en energiebesparing vindt plaats van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.

          

Transitie versnellen door zakendoen

De energietransitie is allang niet meer vrijblijvend. Vooral niet na de presentatie van het Klimaatakkoord. Een bezoek aan Vakbeurs Energie 2019 is daardoor bijna een ‘must’. De vijftiende editie van deze vakbeurs voor duurzame energieopwekking en energiebesparing vindt plaats op 8, 9 & 10 oktober 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch.

Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 13 juni in een brief aan de Tweede Kamer.