Stikstof

Het verboden woord

 Nee, ik ga het er niet meer over hebben. Sommige bladen in de bouw weten er (web)pagina’s over vol te schrijven, maar er wordt geen woning extra door gebouwd. Begin november reed ik naar Nieuwspoort in Den Haag om de koplopers op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen te ontmoeten. Mij was zelfs 10 minuten spreektijd gegund om de wet nog maar weer eens uit te leggen. We staan voor een grote uitdaging, omdat de overheid op 1 juli 2020 op basis van de ervaringen bij proefprojecten met deze wet wil beslissen of de invoering inderdaad op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden.

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur

Met een pakket maatregelen zette het kabinet op 13 november nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur.