Vernieuwd Infoblad energietransitie

Met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) in 2018 het Infoblad energietransitie opgesteld. Het infoblad is onlangs geactualiseerd: het hoofdstuk over waterstof is uitgebreid en er is een hoofdstuk over kooldioxide toegevoegd. 

De energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de veiligheidsconsequenties hiervan? Het Infoblad energietransitie geeft een overzicht van de veiligheidsrisico's van geothermie, biomassa, zonne-energie, batterijen, waterstof en windenergie. In de uitgave staan de mogelijke veiligheidsrisico's die voortkomen uit innovatieve (duurzame) energiebronnen en energiedragers centraal. In de tweede editie is het hoofdstuk over waterstof aangevuld met buisleidingen die waterstof vervoeren en wordt uitgelegd wat het verschil is tussen grijs, blauw en groen waterstof. Daarnaast is een hoofdstuk over kooldioxide toegevoegd, waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de veiligheidsrisico's van buisleidingen die kooldioxide vervoeren.

Concrete veiligheidsonderwerpen voor de planfase

De uitgave kan prima dienen als achtergronddocument voor veiligheidsadviseurs die meedenken in visie- en planvorming van de fysieke leefomgeving. Het Infoblad energietransitie: 

  • licht op een verkennende manier toe hoe de werking is van een aantal hernieuwbare energiebronnen en moderne energiedragers
  • verkent de mogelijke veiligheidsrisico's: 'nieuwe' risico's die mogelijk nog onbekend zijn
  • reikt adviseurs van veiligheidsregio's concrete veiligheidsonderwerpen aan, om al in de planfase in gesprek te gaan met gemeenten, provincies, Rijk en overige partijen over een veilige energietransitie.

Vragen?

Heeft u vragen over het infoblad of over het onderwerp veilige energietransitie? Neem dan contact op via vet@ifv.nl.

Download het infoblad

Infoblad energietransitie ten behoeve van veiligheidsregio's

Steekwoorden: energietransitie

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.