Stappen maken

Even een rekensommetje. Totaal gebruiken we in Nederland momenteel circa 3.200 petajoule (PJ) aan energie voor industrie, transport, energiebedrijven, huishoudens en overige afnemers (Bron: CBS). De Nederlandse huishoudens gebruiken daarvan momenteel circa 400 PJ en de industrie circa 1.200 PJ. Het grootste deel hiervan, 1.000 PJ, komt voor rekening van de energie-intensieve industrie (chemie, farmacie, basismetaalindustrie). 

De energie-intensieve industrie heeft recent een akkoord gesloten dat zal leiden tot een extra energiebesparing van 9 PJ in 2020. Daarmee voldoet zij aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd in het Energieakkoord uit 2013. Hierin was een totale energiebesparingsdoelstelling van 100 PJ opgenomen, waarvan 9 PJ moest komen van de energie-intensieve industrie. Het voorstel voor de energiebesparing van 9 PJ mag niet ten koste gaan van het zogenoemde convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE-convenant). In dit convenant is op basis van vrijwilligheid afgesproken om maatregelen te nemen die, zo heeft ECN berekend, leiden tot 22 PJ aan besparing in de periode 2017-2020. In totaal gaat het dus om 31 PJ aan besparing.

We rekenen even verder: dat is toch bijna 8 procent van het totale energiegebruik van alle Nederlandse huishoudens! Daarentegen blijft het energiegebruik bij de Nederlandse huishoudens al jaren nagenoeg gelijk. We isoleren, we plaatsen zonnepanelen en we kopen led-lampen: maar de winst die we daarmee boeken, wordt weer teniet gedaan door alle elektrische apparaten die we ons huis inslepen. Dan komen we bij de slotvraag: we praten hele dagen over energiebesparing in de woningbouw, maar feitelijk blijft het energiegebruik hetzelfde. De grote klappen worden momenteel in de industrie gemaakt. Logisch ook, want wie meer gebruikt, kan vaak meer besparen. Maar wordt het in de woningbouw niet eens tijd voor echt grote stappen? De industrie gaat voor 31 PJ besparing op een totaal gebruik van 1.200 (2,6%). Dan mag de woningbouw zich opmaken voor een besparingsdoel van 10 PJ. Hoe? Een forse aanpak van de  bestaande voorraad en groter bewustzijn bij bewoners bij de keuze voor huishoudelijke apparatuur.

 

Ing. Frank de Groot

Hoofdredacteur EnergieGids

Steekwoorden: energiekosten

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.