Salderen mag nog even

1 reactie

Eén van de meest besproken regelingen in de bouw is wel de salderingsregeling voor zonnestroom. Kort gezegd: salderen is het kunnen verrekenen van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte stroom tegen inkoopsprijs, inclusief energiebelasting. Eigenaren van zonnestroominstallaties die op jaarbasis salderen dragen op deze manier minder energiebelasting af dan op basis van het totale eigen jaarverbruik verwacht zou mogen worden. De schatkist loopt dus energiebelasting mis. Particulieren zonder spaargeld of een inkomen dat niet groot genoeg is om de investering in zonnepanelen te kunnen dragen, betalen dus méér voor hun energie dan particulieren met een spaarpot. Door de derving op energiebelasting en het ongelijk stimuleren staat de salderingsregeling al lange tijd ter discussie.

Een negatief effect van de salderingsregeling is ook dat huishoudens niet gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen om daarmee het elektriciteitsnet te ontlasten. Minister Kamp heeft medio juli een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat het investeerders zekerheid zou bieden om de huidige salderingsregeling voor zonnestroom te handhaven tot 2023. Daarnaast spreekt hij de voorkeur uit voor twee nieuwe varianten: afschaffing van de salderingsregeling en vervanging door een subsidie per teruggeleverde kWh of een eenmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen (in €/kWp). Het nieuwe kabinet mag zich daarover uitspreken.

Diverse partijen hebben al verheugd gereageerd op de brief van Kamp: de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar en de immer kritische Vereniging Eigen Huis tonen zich tevreden. Ik sluit me daar bij aan: de huidige salderingsregeling is een prima stimulans geweest voor de toepassing van zonnepanelen, maar nu beginnen de negatieve effecten te overheersen. Nieuwe ontwikkelingen als energie-opslag in woningen zijn gebaat bij een stimulerend effect om als bewoner zelf verantwoord om te gaan met duurzaam opgewekte energie. Wel jammer dat we straks onze analoge meter niet meer terug zien draaien. Dat dan wel…

 

Ing. Frank de Groot

Hoofdredacteur EnergieGids

 

Steekwoorden: zonne-energie

Comments

Schaam je Frank. Salderen is gewoon het recht om de openbare weg voor stroom te gebruiken. Het elektriciteitsnet is van ons, net als de openbare weg. huishoudens betalen 60% van de kosten, bedrijven 40% Bedrijven krijgen ca 4 miljard korting op hun energiebelasting. Salderen moet juist worden uitgebreid naar zelf opgewekte stroom uit een eigen kavel koop-windpark. Want dat bespaart stroom gebruikers veel kosten, ze hebben stroom voor de kostprijs. Dat kan, omdat windmolens en zonnepanelen automatisch werken. Alleen het balanceren van het net vergt ondernemerschap, en dat kost 0,1 cent per kWh, vandaag de dag. Waarom zouden we als samenleving accepteren dat bedrijven en rechtse ambtenaren een simpel en voordelig systeem kapot maken? Salderen is technisch simpel, en daardoor kosten effectief. Het levert huishoudens eerlijk voordeel op uit de energietransitie. Dat voordeel stuwt de energietransitie vooruit. Want huishoudens hebben een toekomst, hun kinderen. Bedrijven en apparatsjiks willen allen maar meer geld. Bedrijven moeten meer belasting gaan betalen, vooral als ze niet de best beschikbare technieken gebruiken, BAT is verplicht voor bedrijven.

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.