Vakbeurs Energie en Regeerakkoord hand in hand

Tijdens de eerste dag van Vakbeurs Energie 2017 op 10 oktober 2017, werd ook het nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd in Den Haag. Alsof er was gewacht op de opening van de vakbeurs. Het nieuwe kabinet heeft in het Regeerakkoord het klimaat naar eigen zeggen tot speerpunt gemaakt. In totaal wordt er vier miljard euro voor vrijgemaakt. In 2030 moet er 49 procent minder CO2 in lucht komen dan in 1990. Dat vergt een enorme energietransitie opgave de komende jaren. Geen wonder dat de energietransitie een hoofdrol vervulde op de wederom succesvolle Vakbeurs Energie.

Vakbeurs Energie werd traditioneel afgetrapt met een openingswoord en navolgend het Openingsdebat in het Energie Theater op de beursvloer. Elders in deze uitgave treft u een verslag aan over dit Openingsdebat. De vakbeurs werd geopend door Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Hij trok de conclusie trok dat de grootste uitdaging bij de uitvoering ligt: “Ik ben heel positief over de klimaatdoelen die het nieuwe Regeerakkoord stelt, zoals de 49% CO2-reductie in 2030. Technisch kunnen we dit, maar de grootste bottleneck is het vinden van mensen die woningen kunnen voorzien van duurzame installaties.” Daarnaast werden de bewustwording van klant en gebruiker én een sterke overheid door het panel van duurzaamheidsdeskundigen aangedragen als invloedrijke factoren.

De Energy Talent Award 2017, de prijs voor jonge talenten in groene energie-initiatieven, werd in de wacht gesleept door Luuk Wiehink met het Groene Wijkstroom-project. Hierbij kunnen mensen in een wijk de groene stroom die de buren opwekken, direct gebruiken.  

Energietransitie en wetgeving

Wil energietransitie in Nederland echt van de grond komen dan zullen we moeten versnellen en opschalen. Dat stelt Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven. “We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.” Ook de RVO.nl benadrukt de versnelling: slechts 20% van alle Nederlandse kantoren voldoet op dit moment aan de voorgenomen wetgeving. De overgrote meerderheid van de ruim 67 duizend kantoorpanden heeft anno 2017 nog geen energielabel. Toch is de RVO.nl positief gestemd. “De markt beweegt nu ook. Banken stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan kantoren. Het is bovendien bewezen dat duurzaam vastgoed meer waard is.” 

Energy Storage Day

Er was donderdag 12 oktober een enorme belangstelling voor de Energy Storage Day. Hans van der Spek presenteerde de ‘Visie op grootschalige energieopslag’: er moet snel actie ondernomen worden. “Een integrale kosten-batenanalyse is essentieel. Maar ook moeten investeringen gestimuleerd worden en moeten we stoppen met de afschakeling van duurzame bronnen. En heel belangrijk: beperk hinderlijke wet- en regelgeving als de dubbele energiebelasting.” Een samenvatting van het visiedocument treft u elders in deze uitgave aan.

Binnen de energietransitie kunnen ook elektrische auto's in combinatie met slimme laadoplossingen een belangrijke rol gaan spelen in de opslag van duurzame energie en het balanceren van het elektriciteitsnet. Naast primeurs van automerken als Renault en Fiat waren er ook diverse (ver)nieuw(d)e laadoplossingen op Ecomobiel te vinden. 

Industrie

Met veel succes werd ook deze editie van Vakbeurs Energie speciale aandacht gegeven aan de industrie middels het platform Energie & Industrie. Tijdens Industrial Morning gaf Emmo Meijer aan dat de chemie het voortouw dient te nemen in de klimaatoplossing: “Als we afwachten tot de overheid ons dwingt tot het nemen van maatregelen dan verliezen we als chemische industrie onze license-to-operate.”  Goede berichten: volgens aardwarmte-expert Frank Schoof (tevens voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ) kan dertig procent van de industriële warmtebehoefte worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

“De industrie loopt behoorlijk achter als we het hebben over stoom als businesscase. Mede doordat de overheid nauwelijks handhaaft overigens. Als ik te hard rijdt krijg ik een boete, als een groot bedrijf zich niet houdt aan de Meerjaren Afspraken (MJA’s) gebeurt er niets.” stelt Kees de Greef namens het Stoomplatform. Hij was medeorganisator van Seminar ‘Businesscase voor stoom - Financiën’. Doel van het seminar was om eindgebruikers van stoominstallaties te doordringen van de noodzaak tot energiebesparing. Deelnemers werden middels een rollenspel ‘gedwongen’ door een andere bril naar energiebesparing op stoom te kijken. “We hopen dat besparingsmaatregelen hierdoor sneller worden uitgevoerd. Want dat is nodig.” Aan de slag dus! Door de exposanten op het Stoomplein werden volop oplossingen geboden, waar bezoekers meteen mee aan de slag zouden kunnen.

Comfort

Comfort wordt een steeds belangrijkere factor binnen de energietransitie. Een oplossing waarbij ook is nagedacht over de looks zijn de zonnepanelen met een print van Dutch Solar Design. Deze gevelpanelen bieden de mogelijkheid om elk patroon of tekening op de zonnecellen te printen. Thermo-akoestische koeling is een mooi voorbeeld van gebouwkoeling zonder het verbruik van ook maar een kilowatt aan energie. De Twentse start-up Sound Energy gebruikt geluid om koude lucht op te wekken. Deze innovatie kan de wereld van gebouwkoeling de komende jaren op zijn grondvesten doen schudden.

Ondernemen met Energie

De steeds strenger wordende emissienormen dwingen bedrijven steeds meer om elektrisch te gaan werken. Dit werkt branche-overstijgend en slimme concepten worden op andere plekken hergebruikt. Zo ontwikkelde het Duitse bedrijf Bender een technologie die zijn oorsprong vond in operatiekamers, maar waar nu ook elektrische bussen of vrachtwagens van profiteren. Raymond Vergouwe, commercieel technisch adviseur bij Bender: “De markt loopt tegen het probleem aan dat er geen totaaloverzicht is van de beschikbaarheid van hun wagenpark. Onze visualisatietechniek kunnen we volledig customizen voor andere marktsegmenten.” Waar Bender een prachtig voorbeeld is van hoe ontwikkelingen binnen verschillende branches kunnen worden ingezet, is de combinatie van Ecomobiel en Vakbeurs Energie een voorbeeld van het verbinden van verschillende branches op gezamenlijke vraagstukken. ABB maakte dankbaar gebruik van deze integraliteit door een rondetafelsessie te organiseren. Mensen uit diverse sectoren gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die iedereen op verschillende gebieden raken, maar ook een sterke verbinding hebben: smart cities, smart mobility, smart grids, smart homes en smart buildings.  Op deze manier vergaarde het bedrijf waardevolle kennis en verrassende inzichten. 

Volop interesse

Vakbeurs Energie bracht dit jaar 11496 bezoekers naar Den Bosch. Het aanpalende Ecomobiel was goed voor ruim 5.000 geïnteresseerden. Vakbeurs Energie wordt ook in 2018 weer tegelijkertijd met Ecomobiel georganiseerd. Van 9 t/m 11 oktober zijn  de Brabanthallen in Den Bosch ook volgend jaar weer het toneel voor duurzame innovatie in mobiliteit, energieopwekking en energiebesparing.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Renovatie 2018

Van de ruim 80 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland voldoet slechts 40% op dit moment aan de eis van minimaal een c-label. Ook op het gebied van de woningvoorraad liggen er, veelal op gemeentelijk of provinciaal niveau, ambitieuze doelstellingen om de bestaande voorraad energiezuiniger te maken of zelfs helemaal te transformeren naar nul-op-de-meter. Tijd voor Renovatie dus! Het bekende beursconcept Renovatie & Transformatie wordt per direct overgenomen door 54events. Met de overgang naar 54events krijgt de beurs de naam Renovatie 2018 en wordt het beursconcept in een nieuw jasje gestoken. Primair richt Renovatie 2018 zich daarbij op de aannemer en de installateur. Daarnaast kunnen ook VVE’s, corporaties en andere stakeholders baat hebben bij een bezoek. Deze vakbeurs zal vanaf de 2018 editie (23 t/m 25 mei 2018) plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch.

 

 

 

 

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.