‘Samen Werken in Transitie’ thema Vakbeurs Energie.

'Samen werken in Transitie' is het thema van Vakbeurs Energie 2018. De veertiende editie van deze vakbeurs voor duurzame energieopwekking en energiebesparing vindt plaats op 9, 10 & 11 oktober 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is. Dit platform bestaat uit ruim 350 exposanten en partners en honderden inhoudelijke sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrokken sectoren; gebouwde omgeving, industrie en - door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel - mobiliteit.

Energietransitie en wetgeving

Wil energietransitie in Nederland echt van de grond komen dan zullen we moeten versnellen en opschalen. Dat stelt Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven. “We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.” Ook de RVO.nl benadrukt de versnelling: slechts 20% van alle Nederlandse kantoren voldoet op dit moment aan de voorgenomen wetgeving. De overgrote meerderheid van de ruim 67 duizend kantoorpanden had in 2017 nog geen energielabel. Toch is de RVO.nl positief gestemd. “De markt beweegt nu ook. Banken stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan kantoren. Het is bovendien bewezen dat duurzaam vastgoed meer waard is.” Hans van der Spek, clustermanager energie bij FME, presenteerde tijdens de vorige editie in 2017 de ‘Visie op grootschalige energieopslag’ tijdens de Energy Storage Day: er moet snel actie ondernomen worden. “Een integrale kosten-batenanalyse is essentieel. Maar ook moeten investeringen gestimuleerd worden en moeten we stoppen met de afschakeling van duurzame bronnen. En heel belangrijk: beperk hinderlijke wet- en regelgeving als de dubbele energiebelasting.”

 

Industrie

Met veel succes werd ook in 2017 speciale aandacht gegeven aan de industrie middels het platform Energie & Industrie. Tijdens Industrial Morning gaf Emmo Meijer aan dat de chemie het voortouw dient te nemen in de klimaatoplossing. “Als we afwachten tot de overheid ons dwingt tot het nemen van maatregelen dan verliezen we als chemische industrie onze license-to-operate.”  Goede berichten: Volgens aardwarmte-expert Frank Schoof (tevens voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ) kan dertig procent van de industriële warmtebehoefte worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

“De industrie loopt behoorlijk achter als we het hebben over stoom als businesscase. Mede doordat de overheid nauwelijks handhaaft overigens. Als ik te hard rijdt krijg ik een boete, als een groot bedrijf zich niet houdt aan de Meerjaren Afspraken (MJA’s) gebeurt er niets.” stelde Kees de Greef namens het Stoomplatform. Hij was medeorganisator van Seminar ‘Businesscase voor stoom - Financiën’. Doel van het seminar was om eindgebruikers van stoominstallaties te doordringen van de noodzaak tot energiebesparing. Deelnemers werden middels een rollenspel ‘gedwongen’ door een andere bril naar energiebesparing op stoom te kijken. “We hopen dat besparingsmaatregelen hierdoor sneller worden uitgevoerd. Want dat is nodig.” Aan de slag dus! Door de exposanten op het Stoomplein werden volop oplossingen geboden, waar bezoekers meteen mee aan de slag zouden kunnen.

Volop interesse

Vakbeurs Energie 2017 bracht 11496 bezoekers naar Den Bosch. Het aanpalende Ecomobiel was goed voor ruim 5000 geïnteresseerden. Vakbeurs Energie wordt ook in 2018 weer tegelijkertijd met Ecomobiel georganiseerd. Van 9 t/m 11 oktober zijn de Brabanthallen in Den Bosch ook dit jaar weer het toneel voor duurzame innovatie in mobiliteit, energieopwekking en energiebesparing.

 

Praktisch

Vakbeurs Energie: 9, 10 en 11 oktober 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. Ecomobiel: 9, 10 en 11 oktober 2018. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Zie voor meer informatie Vakbeursenergie.nl en Ecomobiel.nl.

Steekwoorden: energietransitie

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.