Ecomobiel 2018: ‘Towards Zero Emission’

Op 9, 10 en 11 oktober 2018 vindt tijdens de vakbeurs Energie de tiende editie van Ecomobiel plaats. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan manieren om energie- en brandstofkosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, slimme organisatie van een wagenpark of betere doorstroming van verkeer door weggebruikers tijdig te informeren.

Elektrisch rijden is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het jaar na de start van Ecomobiel (2009) waren er nog maar een paar duizend geregistreerde elektrische voertuigen. Begin 2018 telde Nederland maar liefst 126.000 elektrische auto’s, 40.000 elektrische scooters en ruim 114.000 laadpunten. Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de belangstelling. Recent onderzoek toont verder aan dat milieuzones goed werken, met als voorbeeld Rotterdam dat een verbetering in luchtkwaliteit van 40% realiseerde. 

Elektrische vervoersmiddelen (EV’s) en laadinfrastructuur zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met energieopslag en balans in het elektriciteitsnetwerk. Waterstof staat eveneens weer flink in de belangstelling, als opslagmedium voor elektriciteit én als brandstof. De onomkeerbare trend – het maatschappelijk steeds breder gedragen streven naar geen uitstoot – was voor 54events reden om editie 10 van Ecomobiel het thema ‘Towards Zero Emission’ mee te geven: met partners, bezoekers en exposanten gaat zij vastberaden dóór met de groei richting nul.

Breed aanbod

Ook hybride auto’s en voertuigen die op CNG, LPG en waterstof rijden dragen bij aan schoner vervoer. Al deze ontwikkelingen zijn niet alleen goed voor het milieu (minder fijnstof en CO2) maar ook voor de sector. Nederlandse bedrijven hebben laten zien dat ze met hun innovaties tot de wereldtop horen en ons land heeft een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van elektrisch rijden. De toekomst belooft nog veel meer. Want dankzij energieopslag in de accu’s van elektrische voertuigen kan elektrisch rijden straks ook bijdragen aan slimme en duurzamere energievoorziening. 

Op Ecomobiel treft u alle sectoren op het gebied van elektrisch vervoer aan. Naast uitgebreide informatie over elektrische personenauto’s, besteedt deze vakbeurs aandacht aan: Light Electric Vehicles (LEV), laadinfrastructuur, smart mobility, stadsdistributie (elektrische vrachtwagens en e-bestelwagens), brandstoffenmix en mobiliteitsdiensten. Tevens is er een Duurzaam Bedrijfswagenplein in de centrale entreeruimte.

Test & Drive en praktijktheater

Al jaren een publiekslieveling op Ecomobiel is het Test & Drive parcours. Ervaar een elektrisch voertuig eens zelf. Vanuit de beurshal kunt u zo onder begeleiding de openbare weg op. Ook kunt in de hal een twee- of driewieler uitproberen. 

Ruim éénderde van de bezoekers komt speciaal voor één of meerdere lezingen of workshops. In het Praktijktheater Ecomobiel delen exposanten en experts hun oplossingen en kennis. In het Mobiliteit Theater wordt een uitgebreid seminarprogramma georganiseerd, met thema’s als: Nationaal debat brandstoffenmix, Stadslogistiek, Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility en Last Mile. Speciale aandacht is er ook voor de opkomst van waterstof, zoals bij de seminar ‘Waterstof in Mobiliteit’. Genoeg redenen dus om Ecomobiel nu alvast in uw agenda te noteren!

Ecomobiel 

Locatie: Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Openingstijden:

Dinsdag 9 oktober:    10.00 - 17.00 uur

Woensdag 10 oktober:  10.00 - 17.00 uur

Donderdag 11 oktober: 10.00 - 17.00 uur

Website: www.ecomobiel.nl

Steekwoorden: elektrisch vervoer

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.