Bouw en industrie ademen energietransitie

Het toverwoord de komende decennia is ‘energietransitie’. Bedrijfsleven, gebouwbeheerders, overheden, energieproducenten en netbeheerders staan voor een enorme opgave. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Het kabinet wil echter geen afwachtende houding aannemen. Zo staan in het Regeerakkoord zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd, te weten 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. 

Inmiddels is de eerste trede al genomen, middels de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). Deze wet regelt dat woningen waarvoor vanaf 1 juli 2018 een bouwaanvraag is ingediend, geen gasaansluiting mogen hebben. De volgende trede betreft de invoering van de BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2020 zijn op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen de BENG-eisen van toepassing. Voor overheidsgebouwen is dat zelfs al vanaf 1 januari 2019. Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan drie BENG-eisen moeten voldoen: maximale energiebehoefte van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbare energie. Om de zogenoemde BENG-indicatoren te kunnen bepalen komt er eind dit jaar een nieuwe bepalingsmethode: de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800. De aloude EPC-berekening gaat daarmee de prullenbak in. In 2023 komt de derde trede: kantoorgebouwen groter dan 100 m2 moeten dan Energielabel C hebben. 

Om tot een CO2-arme energievoorziening te komen is verder grootschalige opwekking van duurzame energie nodig, zoals zonne- en windenergie. Dat vraagt echter ook de mogelijkheid tot opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen, zoals Power-to-Gas en energieopslag in accu’s van elektrische auto’s. Ook neemt de belangstelling voor het gebruik van restwarmte toe.

Niet alleen de gebouwde omgeving staat voor een grote uitdaging, maar ook de industrie. De Nederlandse industrie is goed voor circa 40% van het totale energieverbruik in Nederland. Gezien de enorme impact van de industriële energievoorziening op het totale energieverbruik heeft deze sector een eigen beursplatform gekregen, naast Vakbeurs Energie: Industrial Heat & Power. 

Tot slot is elektrisch rijden de afgelopen jaren explosief gestegen. Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de belangstelling. Elektrische vervoersmiddelen (EV’s) en laadinfrastructuur zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met energieopslag en balans in het elektriciteitsnetwerk. Waterstof staat eveneens weer flink in de belangstelling, als opslagmedium voor elektriciteit én als brandstof.

Ik durf te stellen dat de energietransitie momenteel in Nederland één van de belangrijkste uitdagingen vormt. En die uitdaging kunnen we alleen aan door niet in hokjes te blijven denken, maar samen te werken. Want iedereen is stakeholder in de energietransitie!

 

Ing. Frank de Groot

Hoofdredacteur EnergieGids

Steekwoorden: energietransitie

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.