Inspecties PSA bij installatiebedrijven

Vanaf 1 juni 2019 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij installatiebedrijven en technische onderhoudsdiensten om na te gaan of beleid wordt gevoerd om het risico van psychische overbelasting te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is specifiek aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting van jonge werknemers en werknemers in storingsdiensten binnen de organisatie.

Als de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te hoog wordt kan er werkstress ontstaan. PSA wordt veroorzaakt door factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag en kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, re-integratie en vervangingskosten). Een deskundige beoordeling van de achterliggende oorzaken van werkstress en een voortvarende aanpak van deze oorzaken leiden tot meer werkplezier, hogere productiviteit en betere kwaliteit van het werk.

Steekwoorden: installaties

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.