Nieuwe informatie over warmtegebruik in Nederland

Foto: Nuon/Jorrit LousbergHet energieverbruik voor warmte daalt door onder andere energiebesparing jaarlijks gemiddeld met 0,8%. Het aandeel van hernieuwbare bronnen verdrievoudigde van 2% in de periode 2000-2004 naar 6% in 2017. Dit blijkt uit de Warmtemonitor van het CBS en ECN in opdracht van RVO.nl en het Expertise Centrum Warmte.

Ondanks de verdrievoudiging van het aandeel hernieuwbare warmtebronnen, blijft aardgas de grootste bron van warmte. Dit aandeel daalde wel - van 82% in 2001 naar 77% in 2017.

Groei warmtenetten verwacht

Het aantal stadsverwarmingsaansluitingen in grote warmtenetten steeg tussen 2015 en 2017 van 300.000 naar 316.000. De warmtebedrijven verwachten dat dit groeit naar 352.000 in 2020 en circa 400.000 in 2023. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijke resultaten en afspraken uit het Klimaatakkoord.

Naast groter worden de warmtenetten ook groener, de bijdrage van hernieuwbare warmte binnen de warmtenetten steeg van 14% in 2015 naar 19% in 2017. Het rapport geeft aan dat het elektriciteitsverbruik voor koude ongeveer 30 PJ is. WKO levert 2 PJ koude en koudenetten leveren 0,5 PJ.

De industrie was de grootste afnemer van warmte via warmtenetten met 35 PJ - in de vorm van stoom. Daarmee bleef ze de gebouwde omgeving met 25 PJ ruimschoots voor.

Het rapport is een update van de rapportage uit 2015. Met deze rapportage zijn alle gegevens over warmtegebruik gebundeld en is eenduidig vastgelegd wat de definitie is van de diverse begrippen. Het rapport bevat verder nog veel meer gegevens en tabellen en detailgegevens over de grote stadsverwarmingsnetten.

Steekwoorden: warmtenet

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.