Energietransitie industrie: wat staat ons te wachten?

Publicatiedatum: 
Tue, 10/22/2019

Uit: Energiegids 2019, nr. 9/10

De Nederlandse industrie staat voor de uitdaging haar gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot in de komende 20 jaar te minimaliseren. Deze enorme opgave vraagt ​​om radicale technische oplossingen die anders zullen zijn dan die uit het kolen en aardgas tijdperk. Actueel veel geschreven over allerlei ontwikkelingen in de energiesector, zoals de ontwikkeling van duurzame bronnen zon en wind en de opkomst van elektrische mobiliteit. Veel minder aandacht krijgt de industriële sector met haar uitdagingen en kansen. Diverse concrete voorbeelden worden door verschillende bedrijven op de Industrial Heat & Power beurs beschreven.