Maakbaarheid energietransitie is in het geding

Uit: Energiegids 2019, nr. 9/10

Het eind juni gepresenteerde Klimaatakkoord omvat meer dan 600 afspraken bedoeld om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Vanaf nu komt het aan op de uitvoering. Maar meerdere factoren vormen een rem op de realisatie van de energietransitie, zo waarschuwen bestuurders uit de sector Energie & Utilities. Het oplopende tekort op de arbeidsmarkt wordt gezien als de grootste bedreiging.