Zoeken: redactie-eg

Results 1 - 10 of 863

Results

Het verboden woord

 Nee, ik ga het er niet meer over hebben. Sommige bladen in de bouw weten er (web)pagina’s over vol te schrijven, maar er wordt geen woning extra door gebouwd. Begin november reed ik naar Nieuwspoort in Den Haag om de koplopers op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen te ontmoeten. Mij was zelfs 10 minuten spreektijd gegund om de wet nog maar weer eens uit te leggen. We staan voor een grote uitdaging, omdat de overheid op 1 juli 2020 op basis van de ervaringen bij proefprojecten met deze wet wil beslissen of de invoering inderdaad op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden.

Inschrijving tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken in december van start

Gemeenten kunnen weer deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen.

27 gemeenten doen nu al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.

Criteria

Leidraad aardgasvrije wijken beschikbaar voor gemeenten

Op 15 oktober is de Leidraad beschikbaar gesteld voor gemeenten.

Webinar: Verduurzamingskansen in bestaande bouw

Alklima organiseert op dinsdag 3 december een webinar met als thema verduurzamingskansen in de bestaande bouw. Om te voorkomen dat de overstap van CV-ketel naar warmtepomptechniek tot comfortproblemen of een torenhoge energierekening leidt, moet een woning met een goed stappenplan worden voorbereid tot deze stap. In dit gratis webinar laten vaktechneuten zien wat deze stappen zijn. Om te beginnen moeten de omstandigheden voor lage temperatuurverwarming worden geschapen: de aanvoertemperatuur moet naar 50˚C.

Per 1 januari 2020 geen subsidie meer voor pelletkachels of biomassaketels

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau SEO blijkt dat de verminderde uitstoot CO2 niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, volgens minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Waterzijdig inregelen toch niet verplicht voor bedrijven

Foto: Radson I Waterzijdig inregelen wordt geen verplichte maatregel voor bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom.

 

Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken laten weten. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat waterzijdig inregelen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ geplaatst zou worden.

Kabinet kondigt programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed aan

Het kabinet gaat aan de slag om snel het programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed uit te werken waarmee haar vastgoed wordt ingezet voor de productie van hernieuwbare energie. Het programma is geïnitieerd naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen en beoogt een bijdrage te leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur

Met een pakket maatregelen zette het kabinet op 13 november nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur.

Waterstof in monumentale woonwijk

De chique woonwijk Berkeloord in Lochem gaat dienen als proeftuin voor waterstof. Eind 2020 moeten zo’n 10 tot 20 woningen een Remeha-waterstofketel krijgen.

“De kans is groot dat het doorgaat. Er moet op technisch, juridisch en organisatorisch vlak nog een aantal zaken worden onderzocht, maar we voorzien geen onoverkomelijke uitdagingen”, zegt Marloes de Vink, woordvoerder van netwerkbedrijf Alliander, dat bij de proef betrokken is.

Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht voor de gezondheid is door de uitstoot van fijnstof en roet. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers meer bewust te maken van de schadelijke effecten. Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal al gebruiken tijdens dit stookseizoen.