Zoeken: Weblog

Results 1 - 10 of 24

Results

Het verboden woord

 Nee, ik ga het er niet meer over hebben. Sommige bladen in de bouw weten er (web)pagina’s over vol te schrijven, maar er wordt geen woning extra door gebouwd. Begin november reed ik naar Nieuwspoort in Den Haag om de koplopers op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen te ontmoeten. Mij was zelfs 10 minuten spreektijd gegund om de wet nog maar weer eens uit te leggen. We staan voor een grote uitdaging, omdat de overheid op 1 juli 2020 op basis van de ervaringen bij proefprojecten met deze wet wil beslissen of de invoering inderdaad op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden.

Elektriciteitsnet loopt vol

Er komen steeds meer signalen uit verschillende regio’s dat de elektriciteitsnetten aan de grenzen van hun capaciteit zitten door een toename van groene stroom uit zonne- en windenergie. Elektriciteitsnetbeheerders kunnen daardoor aanvragen voor nieuwe aansluitingen van windturbines, zon-PV-installaties en -parken niet tijdig realiseren door een gebrek aan transportcapaciteit.

Bouw en industrie ademen energietransitie

Het toverwoord de komende decennia is ‘energietransitie’. Bedrijfsleven, gebouwbeheerders, overheden, energieproducenten en netbeheerders staan voor een enorme opgave. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Het kabinet wil echter geen afwachtende houding aannemen. Zo staan in het Regeerakkoord zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd, te weten 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. 

Helpen de pensioenfondsen Shell?

23 reacties

De Nederlandse pensioenfondsen hebben een steentje in hun schoen: beleggingen in fossiele energiebedrijven, Nederlands prominentste energiebedrijf Shell in het bijzonder. Hun aandelen Koninklijke leveren ieder kwartaal een mooi dividend op, maar hoe leg je uit dat je aandelen bezit die onverenigbaar zijn je eigen ambities om je portefeuille te verduurzamen? 

Maak snel werk van waterstof

‘Groene waterstof is hét alternatief voor Gronings gas. Het kabinet moet daarom snel starten met de overgang naar die duurzame energiebron.’ Dat staat in een brief die de Noordelijke provincies en de grote werkgevers in Groningen, Friesland en Drenthe naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hebben gestuurd.

Laadpaalklever

Jawel, onze Van Dale kan in 2018 worden verrijkt met een nieuw woord: laadpaalklever. Ik las recentelijk dat elektrische rijders hun auto gemiddeld bijna zes uur bij een openbaar oplaadpunt laten staan. Daarvan wordt slechts iets meer dan twee uur effectief gebruikt om het voertuig op te laden. Het ‘laadpaalkleven’ zorgt ervoor dat elektrische rijders vaak onnodig lang op zoek moeten naar een laadpaal. Dat blijkt uit een peiling over laadgedrag bij de eigen laadpalen van NewMotion, één van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten.

CO2 gehalte naar nieuw record

6 reacties

Er is recentelijk weer een nieuw record CO2 gehalte in de atmosfeer gemeten. Alle maatregelen en beloften ten spijt werd op 9 april 2016 een tot nu toe hoogste daggemiddelde van de CO2 gemeten van maar liefst 409 ppm (parts per million) op Mount Loa in Hawaii. Op het meetstation in Mount Loa wordt het gemiddelde van de aarde vastgesteld, ver weg van uitstootbronnen. De jaarlijkse toename van de atmosferische kooldioxide laat daar bovendien de grootste jaar-op-jaar stijging zien in de 56 jaar van onderzoek daar ter plaatse.

Salderen mag nog even

1 reactie

Eén van de meest besproken regelingen in de bouw is wel de salderingsregeling voor zonnestroom. Kort gezegd: salderen is het kunnen verrekenen van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte stroom tegen inkoopsprijs, inclusief energiebelasting. Eigenaren van zonnestroominstallaties die op jaarbasis salderen dragen op deze manier minder energiebelasting af dan op basis van het totale eigen jaarverbruik verwacht zou mogen worden. De schatkist loopt dus energiebelasting mis.

Te optimistisch?

4 reacties

Vorige maand sprak ik op een energiebeurs twee goeroes op het gebied van zonne- en windenergie. Toen Al Gore in 2006 de wereld wakker schudde, inclusief mijzelf, waren zij al tientallen jaren bezig met duurzame energie uit zonnepanelen en windturbines. Ik vroeg hen wat de kosten van een kilowattuur (kWh) uit een zonnepaneel in het Midden Oosten en een windturbine op zee over tien jaar zouden kunnen zijn. ‘Voor offshore wind kunnen we uiteindelijk op 4 a 5 cent per kilowattuur komen’, zei de windgoeroe.

Stappen maken

Even een rekensommetje. Totaal gebruiken we in Nederland momenteel circa 3.200 petajoule (PJ) aan energie voor industrie, transport, energiebedrijven, huishoudens en overige afnemers (Bron: CBS). De Nederlandse huishoudens gebruiken daarvan momenteel circa 400 PJ en de industrie circa 1.200 PJ. Het grootste deel hiervan, 1.000 PJ, komt voor rekening van de energie-intensieve industrie (chemie, farmacie, basismetaalindustrie).