Zoeken: 2013

Results 1 - 10 of 324

Results

Nieuwsbrief

Colofon

De website www.EnergieGids.nl is een uitgave van Sdu Uitgevers.
E-mail: energiegids@sdu.nl

Hoofdredactie:
Ing. Frank de Groot

Eind- en bureauredactie:
Daniëlle Chi (D.Chi@sdu.nl)

Uitgever:
Roel Langelaar (R.Langelaar@sdu.nl)

Advertentieverkoop
Jetvertising bv

Adverteren

EnergieGids.nl is een multimediaal platform (magazine, digitale nieuwsbrief en website) dat zich richt op grootverbruikers, opdrachtgevers, installateurs en adviseurs. Het reduceren van energieverbruik staat hoog op de agenda van deze professionals.

De redactie biedt de lezers praktische oplossingen voor energie-efficiënte, besparende en duurzame maatregelen. Het magazine verschijnt maandelijks met o.a. case omschrijvingen, beleidsopinies en best practices. De online varianten brengen o.a. actueel nieuws, achtergrondinformatie, archief, opinie.

Abonneren

Met een abonnement op het tijdschrift Energiegids.nl ontvangt u 10 keer per jaar het full colour magazine en toegang tot het digitale archief op www.energiegids.nl. Het magazine bestaat uit een mix van nieuws en verdiepende artikelen over energie-oplossingen, regelgeving, opinies, inforamtie over energie binnen het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en artikelen met voorbeelden uit de praktijk.

Energiebesparing als motor

2 reacties

 

Als het aan Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, ligt dan moet de bouw zwaar inzetten op energiebesparing. In het dagblad Cobouw zegt hij: ‘Minister Blok moet met een visie komen voor de komende twintig jaar, waarmee hij de bouw uit het slop haalt. Een deltaproject voor de gebouwde omgeving, waarmee je uiteindelijk alles energiezuinig maakt. Twintig jaar lang levert dat 150.000 banen op. Dat is de motor die de bouw nodig heeft.’

Gebouwschil als duurzame kameleon

2 reacties

Alleen al in Nederland hebben we 2,6 miljard vierkante meter bebouwd oppervlak. Het zou toch fantastisch zijn wanneer we dit oppervlak deels ook kunnen gebruiken voor energieopwekking, waterbuffering en luchtzuivering? En dat het oppervlak ook kan veranderen gedurende de dag, waardoor de functie optimaal wordt afgestemd op de behoefte. De gebouwschil als kameleon! Voordat u denkt dat ik nu aan het dagdromen ben: dit concept is momenteel al werkelijkheid. En het is nog een Nederlandse vinding ook.