Zoeken: 2018

Results 1 - 10 of 277

Results

Onenigheid over resultaten klimaatonderhandelingen: milieubeweging stapt er uit

De milieubeweging stapt uit de onderhandelingen over de klimaatplannen, zo meldt de Volkskrant. De milieuorganisaties vinden dat het bedrijfsleven niet genoeg meebetaalt aan de energietransitie en zijn ongelukkig dat er geen CO2-heffing komt voor de grote industriële uitstoters.

BENG is veranderd, maar wat betekent dat nu echt?

Sinds de introductie van de voorgenomen BENG eisen in 2015 is er veel geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van eisen stellen (in plaats van de EPC). Op grond daarvan hebben bouwpartijen de afgelopen jaren gevoel ontwikkeld voor wat er moet gebeuren om ‘BENG’ te bouwen. De eisen uit 2015 waren nog voorgenomen eisen, gebaseerd op de NEN 7120. Inmiddels is er een nieuwe bepalingsmethode beschikbaar gekomen en staan we aan de vooravond van de overgang naar het nieuwe energieprestatiestelsel op basis van de NTA 8800 met bijbehorende (concept)eisen.

Eerste drijvende woningen met eigen energievoorziening

Foto: RVO.nlOp zaterdag 15 december zijn in Amsterdam-Noord 6 waterwoningen geplaatst. Ze zijn het begin van de eerste drijvende woonwijk in Nederland met een eigen energievoorziening. Het is een primeur waarbij de initiatiefnemers dankbaar gebruikmaakten van de regeling Experimenten elektriciteitswet.

Wiebes wil méér ambitie van industrie voor convenanten energiebesparing in 2018

De nationale energiebesparingsdoelstellingen die zijn gemaakt in het kader van het nationale Energieakkoord voor 2020 liggen nog steeds binnen handbereik. Voorwaarde is dat de uitgestelde  besparingsmaatregelen uit 2017 alsnog gerealiseerd moeten worden, bovenop de al geplande maatregelen voor 2018. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer.

Energietransitie vereist snelheid en draagvlak

De omschakeling van alle gebouwen in Nederland op duurzame warmte - de energietransitie- moet sneller en met groter draagvlak tot stand worden gebracht. Er is nu nog veel onduidelijkheid over onder meer de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. En dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak negatief.

Shell plaatst 76.000 zonnepanelen in mega-zonnepark

De olieraffinaderij van Shell in het Brabantse Moerdijk voorziet vanaf begin 2019 deels in zijn eigen energie. Om dat te kunnen doen heeft het oliebedrijf een zonnepark aangelegd met ruim 76.000 zonnepanelen. Die werden binnen 35 dagen geïnstalleerd.

Resultaten energieconvenanten 2017 bekend

Nederlandse bedrijven bespaarden in 2017 meer energie dan in 2016. Het gaat om de bedrijven die deelnemen aan de energieconvenanten. De besparing via zogeheten energieconvenanten in 2017 is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 215.000 huishoudens. In 2016 waren dat 115.000 huishouden. 

Op 4 december 2018 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer hierover met een Kamerbrief.  

Warmtepomp niet ideaal voor iedere woning

Met een warmtepomp verwarm je je huis duurzaam, efficiënt en comfortabel. Maar niet iedere woning is er al geschikt voor. Verwarmen met een warmtepomp is alleen effectief in een goed geïsoleerde woning. Dat meldt UNETO-VNI.

Zijn nieuwbouwwoningen geschikt voor een warmtepomp?

Vrijwel iedere woning die nu wordt opgeleverd is uitstekend geïsoleerd. Zo'n woning kun je prima verwarmen met een all-electric warmtepomp. Zonder aardgas dus.

En hoe zit het met de bestaande woningen?

Opnieuw subsidieloze procedure voor windpark Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal ongeveer 700 MW aan duurzame energie opwekken, voldoende om ongeveer een miljoen huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Marktpartijen kunnen hun aanvraag voor de vergunning van 1 maart tot en met 14 maart 17:00 uur indienen bij RVO.nl.

Handleiding voor energiedata-uitwisseling beschikbaar

Verminderen van het energieverbruik en verbeteren van de energie-efficiëntie vormen de voorhoede van de wereldwijde klimaatveranderings