Het verboden woord

 Nee, ik ga het er niet meer over hebben. Sommige bladen in de bouw weten er (web)pagina’s over vol te schrijven, maar er wordt geen woning extra door gebouwd. Begin november reed ik naar Nieuwspoort in Den Haag om de koplopers op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen te ontmoeten. Mij was zelfs 10 minuten spreektijd gegund om de wet nog maar weer eens uit te leggen. We staan voor een grote uitdaging, omdat de overheid op 1 juli 2020 op basis van de ervaringen bij proefprojecten met deze wet wil beslissen of de invoering inderdaad op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden. In het Bestuursakkoord dat de VNG met het ministerie van BZK heeft gesloten wordt zelfs gesproken over de wens om 10 procent van alle projecten onder gevolgklasse 1 als proefproject uit te voeren. Dat betreft vele duizenden projecten! Gemeenten, ontwerpers, aannemers en kwaliteitsborgers moeten dus vol aan de slag! 

Op weg naar Nieuwspoort reed ik om het Malieveld heen. Een circus had er alweer zijn tenten opgebouwd, maar duidelijk waren ook nog de vele kale plekken zien van de boeren- en bouwprotesten. Toch leek de rust weer teruggekeerd. Heel Nederland wacht op maatregelen. Het lijkt erop dat we straks op veel plaatsen niet harder dan 100 km/hr mogen rijden, om de woningbouw weer vlot te trekken. Nou, ik kan u zeggen dat ik van mijn woonplaats Doetinchem naar Den Haag al bijna nergens harder kan rijden! Spitstroken zijn tegenwoordig de hele dag geopend, dus ben je al veroordeeld tot die 100 km/hr. Trouwens, als je al kans krijgt zo hard te rijden, want de wegen zitten overvol met dampende files. Wat schieten we er dus allemaal in de praktijk mee op. Het is woekeren met cijfertjes, die totaal de werkelijkheid niet weerspiegelen. Ik stel voor dat we de komende tijd ook proefprojecten gaan starten met elektrisch materieel, carpoolen en andere duurzame maatregelen. Want de overheid kan niet van de bouw verwachten dat we morgen ineens totaal anders gaan bouwen. De aanloop naar de Wet Kwaliteitsborging heeft 22 jaar geduurd. Mogen we dan ook een beetje tijd voor de omslag naar duurzaam bouwen?  

Nou, heb ik het er dus weer over gehad. Maar het verboden woord heb ik niet gebruikt! 

Ing. Frank de Groot

Hoofdredacteur EnergieGids

Steekwoorden: Stikstof

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.