Nieuwe regeling helpt gemeenten energie te besparen

Wilt u huiseigenaren in uw gemeente helpen om energie te besparen? Als gemeente kunt u van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik (RRE).

Met de regeling kunnen gemeenten projecten opzetten die huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in hun huis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips.

Gemeenten kunnen de regeling ook gebruiken voor advies aan huiseigenaren over het nemen van andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Vrijheid in uitvoering van maatregelen

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al binnen hun gemeente lopen of gaan lopen rond het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn:

  • vouchers voor huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen
  • samenwerking zoeken met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten
  • aansluiten bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord

Aanvragen

Vanaf 9 oktober kunt u als gemeente een RRE-aanvraag indienen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarna heeft u tot 2020 de tijd om de activiteiten uit te voeren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rangschikt de aanvragen op basis van de verwachte effectiviteit van de voorgestelde activiteiten. Ook beoordeelt het ministerie of de projecten daadwerkelijk in 2020 kunnen worden afgerond.

Meer weten?

Regeling Reductie Energiegebruik

Steekwoorden: cv-ketelenergiemaatregelenisolatiesubsidie

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.