Passief Bouwen.nl

Passief Bouwen is een stichting welke zichzelf de volgende doelen heeft gesteld:

  • passieve zonne-energie en zonpassieve bouwwijzen te bevorderen
  • marktpartijen bij elkaar te brengen
  • werkwijzen en producten voor Passief Bouwen te (laten) ontwikkelen
  • voorlichting en informatie aan alle doelgroepen te geven
  • contacten met overheden en relevante organisaties te onderhouden
  • bijdragen te leveren over regelgeving en normering
  • kwaliteitsbevordering, productontwikkeling, onderzoek, opleiding en marktintroductie te stimuleren en ondersteunen.

Meer weten? (www.passiefbouwen.nl)